Dřevo centrum - komplexní informace o dřevě a jeho použití.

Charakteristiky dřevin, složení, vlastnosti a vady. Zpracování dřeva, povrchové úpravy, spojování. Dřevěné polotovary.

 

S

Úvod · Slovník výrazů · S

S

Sesychání

Snížení obsahu prostřednictvím odvodu vody. Sesychání se udává v procentech rozměrů dřeva, vztaženo k čerstvému stavu. Liší se podle druhu dřeva a směru řezu.

Silice (éterické oleje, olea aetherea)

Těkavé, ve vodě nerozpustné, olejovité látky nebo směsi látek, často jsou vonné a mají palčivou chuť. Je velmi těkavé i při nízkých teplotách. Silice jsou vytvářeny rostlinami jako ochrana před býložravci, své využití našly při výrobě léčiv. Silice jsou většinou kapalné a bezbarvé, na vzduchu mohou tuhnout a tmavnout. Mívají menší hustotu než voda. Jsou rozpustné v tucích, etheru, alkoholu, chloroformu nebo v benzinu, nemísí se s vodou.

Skládací metr

Běžné, ale nepřesné označení pro měřítko.

Smolník

Pryskyřicí vyplněná dutina ve kmeni stromu u druhů stromů bohatých na pryskyřici (smrk, borovice, modřín). Pokud dojde při zpracování dřeva – při naříznutí pilou nebo hoblíkem – k otevření tohoto prostoru, může lepivá pryskyřice vytéci a vytvořit na povrchu kapky. Tyto lze odstranit buď mechanicky seškrabáním, nebo použitím rozpouštědla – omytím povrchu.

Spárovka

Spárovkové desky jsou lepené desky z jednotlivých cca 45 mm širokých přířezů. Tímto bočním lepením se dá docílit širších formátů a zlepšení vzhledové kvality jednotlivých desek. Běžně používané dřeviny jsou: smrk, borovice a dub.

Spodní dřevo (překližkový střed)

Část dřeva, která se nakližuje uzavírací dýhou tak, aby to nebylo viditelné, jako např. u laťovky.

Stínová drážka

Záměrně vytvořená mezera mezi díly spojenými v pravém úhlu nebo v rovině. Slouží k optickému rozdělení stejných nebo rozdílných materiálů.

Stupňovité vrtání

Vrtaný otvor se 2 rozdílnými vnitřními průměry. Do dřeva se nejdříve vyvrtá otvor většího průměru , který slouží jako slepá díra (se dnem) a potom se vrtá dále menším průměrem. Při použití běžného spirálového vrtáku s kónickou špicí se předvrtá nejdříve menší průměr a pak se vyvrtá větším vrtákem otvor.

Srovnávání

Napřimování nerovné hrany hrubých obrobků a ploch hoblíkem, nebo napřimování vlnitých zubatých ostrých hran na listu pily pilníkem.

Svlaková drážka

Trapézový, vyfrézovaný zářez na čelní stěně kusu dřeva, který díky svému trapézovému tvaru (např. u zásuvek) vydrží podstatně větší zatížení v tahu než běžná drážka.

Svlaková lišta

Ke svlakové drážce přizpůsobená vyfrézovaná lišta.

Vyhledávání

 

Kategorie

Související články

Doporučujeme: Dovolená trochu jinak, Cirkus trochu jinak, Léčivé bylinky - zdraví z přírody

Ukázkový web vytvořil: Exaltor - grafika, webdesign, reklama
Sponzorujeme:
Freediving a potápění

Login