Dřevo centrum - komplexní informace o dřevě a jeho použití.

Charakteristiky dřevin, složení, vlastnosti a vady. Zpracování dřeva, povrchové úpravy, spojování. Dřevěné polotovary.

 

Řezivo

Úvod · Řezivo

Řezivo

Řezivem se rozumějí všechny pilařské polotovary, které se získávají podélným rozřezáním kmenů.

Řezivo se dělí na řezivo deskové (prkna, fošny, krajiny), na řezivo hraněné (hranolky, hranoly) a na řezivo drobné (lišty a latě).

U řeziva se rozlišuje tloušťka - menší rozměr příčného průřezu, šířka - větší rozměr příčného průřezu a délka - rozměr ve směru podélné osy.

Podle umístění široké plochy řeziva vůči dřeni rozlišujeme stranu pravou (tj. stranu blíže k dřeni) a stranu levou (obrácenou k obvodu kmene). Rozeznávání pravé a levé strany je důležité zvláště při spojování.

Deskové řezivo

Veškeré neomítané a omítané řezivo, jehož šířka je větší než dvojnásobek tloušťky. Dělí se na prkna, tj. řezivo tlusté 13 - 35 mm, fošny s tloušťkou 40 - 100 mm, a krajiny, tj. řezivo okrajové, které má jednu plochu oblou nebo pilou jen nepatrně dotčenou.

Hraněné řezivo

Veškeré čtyřstranné řezané řezivo, jehož šířka je nejvýše dvojnásobkem tloušťky. Dělí se na hranolky, tj. řezivo s plochou průřezu 2500 - 10000 mm2, a hranoly s průřezovou plochou větší než 10000 mm2. Pokud mají hranoly a hranolky oblé boky, označují se jako řezivo polohraněné. Ty se pak dělí na polštáře mající tl. do 100 mm a na rámy tl. nad 100 mm.

Drobné řezivo

Veškeré řezivo, jehož šířka se rovná dvojnásobku tloušťky nebo je menší a jehož plocha příčného průřezu je menší než 2500 mm2. Dělí se na lišty s plochou průřezu do 100 mm2 a na latě, které mohou mít průřezovou plochu až 1000 mm2.

Jakost

Jakost deskového řeziva je pro jeho upotřebení mimořádně důležitá. Podle výskytu vad (hlavně suků) se řezivo třídí do skupin A, I, II, III, IV a V, přičemž jakost A je nejlepší a jakost V nejhorší. Přímo na prknech a hranolech se jakost označuje barevnou tečkou na čele (příčném řezu):

Druhy dřevin se označují zkratkou:

Deskové řezivo může mít rozdílné délky. Je-li jehličnaté řezivo kratší než 2000 mm, nazývá se kratina. Délky prken a fošen jsou pak rozvrženy do skupin:

Délková
skupina
Délka řeziva
jehličnatého
(mm)
Délka řeziva
listnatého
(mm)
1 2000 - 5000 1000 - 5000
2 5250 - 9000 -
3 9100 a více -

Vyhledávání

 

Kategorie

Související články

Doporučujeme: Dovolená trochu jinak, Cirkus trochu jinak, Léčivé bylinky - zdraví z přírody

Ukázkový web vytvořil: Exaltor - grafika, webdesign, reklama
Sponzorujeme:
Freediving a potápění

Login