Dřevo centrum - komplexní informace o dřevě a jeho použití.

Charakteristiky dřevin, složení, vlastnosti a vady. Zpracování dřeva, povrchové úpravy, spojování. Dřevěné polotovary.

 

P

Úvod · Slovník výrazů · P

P

Palubky

Prkna z jehličnatého dřeva, která se většinou používají na podlahy.

Parapet

Podokenní deska na vnější straně okna.

Péro

Tenký dřevěný pásek, který je určen ke spojení mezi 2 prkny nebo lištami a je vlepen do drážky. Toto spojení se používá především pro obklady stěn, které se provádějí pomocí prken opatřených pérem a drážkou.

Plísně

Jedná se o mikroskopické houby, které vytvářejí vláknité povlaky. Vyznačují se žlutými, zelenými, červenými a černými skvrnami a zatuchlým pachem. Plísně mohou vyvolat zdravotní problémy.

Podvalek

Čtvrtina po délce nařezaného dřeva kruhového průřezu, která se používá k zakrytí spár při uzavírání okrajů.

Pokos

Spojení 2 obrobků do úhlu 90 stupňů (eventuálně také do jiného úhlu), přičemž jednotlivé obrobky jsou seříznuty na polovinu velikosti úhlu.

Pokosnice

Pomocná konstrukce k řezání pokosu s vodicím zařízením pro pilu, s jejíž pomocí je vždy možno vytvořit bez problémů čistý pokos.

Pokosová pila

Pila používaná k zhotovování úhlových řezů v nejrůznějších stavebních materiálech. Její využití je mnohostranné, od přířezů prken, trámů, fošen až po dokončovací práce při pokládce podlah a výrobě obložení nebo třeba rámečků na obrázky. Jejím předchůdcem je dodnes používaný truhlářský pokosník.

Polotovary

Souhrnný název pro desky, lišty, profily, tabule, dýhy, které byly zpracovány průmyslově a byly částečně opracovány a připraveny pro další použití.

Polotrám

Uprostřed rozdělený kmen stromu nebo trámu.

Prachová lišta

Úzká, tenká profilovaná lišta, která se nalepí a přibije pod dveře na vnitřní ploše skříně a která má zabraňovat vnikání prachu do skříně.

Profilované lišty

Lišty, do kterých jsou vyfrézovány určité profily, např. žlábek, zaoblení. Profilované lišty lze nakoupit v odborných obchodech.

Průnik lepidla

Jev, se kterým se můžeme setkat obzvláště při dýhování. Přebytečné lepidlo přitom proniká póry na povrchu. Dýha se může spojit s lisovacím přípravkem, pokud není mezi ně vložen papír nebo polyetylénová fólie jako dělící vrstva. Čerstvý průnik lepidla lze odstranit vykartáčováním horkou vodou. Lepší je však vyvarovat se této chyby použitím lepidla s vysokým obsahem sušiny a tím vytvořit tenký, ale rovnoměrný nános.

Příhradová konstrukce

Tradiční způsob konstrukcí ze dřeva. U příhradové konstrukce má každý jednotlivý konstrukční prvek svou funkci, a proto má také své speciální označení: A – krokve, B – námětek, C – práh, D – rohová spojka (sloup), E – nadpražní paždík, F – stojka (sloup), G – parapetní příčník, J – vaznice, K – příhradový příčník, L – záhlaví trámu, M – stropní trámy, N – výztuha (vzpěra).

Přídavek na prořez

Když vypočítáváme spotřebu materiálu, pro jistotu počítáme s přídavkem na prořez, který však může být při uvážlivém využití materiálu redukován pod obvyklých 10%.

Vyhledávání

 

Kategorie

Související články

Doporučujeme: Dovolená trochu jinak, Cirkus trochu jinak, Léčivé bylinky - zdraví z přírody

Ukázkový web vytvořil: Exaltor - grafika, webdesign, reklama
Sponzorujeme:
Freediving a potápění

Login