Dřevo centrum - komplexní informace o dřevě a jeho použití.

Charakteristiky dřevin, složení, vlastnosti a vady. Zpracování dřeva, povrchové úpravy, spojování. Dřevěné polotovary.

 

Chemické složení dřeva

Úvod · Chemické složení dřeva

Chemické složení dřeva

Dřevo je hmota organického původu. Je tvořena třemi základními složkami: celulózou, hemicelulózami a ligninem. Všechny mají charakteristické vlastnosti, které významným způsobem ovlivňují vlastnosti dřevní hmoty.

Celulóza

Celulóza tvoří asi 50% veškeré dřevní hmoty. Je to látka makromolekulární, vznikající z produktu listů – glukózy. Vzájemným spojováním molekul vzniká makromolekula lineární stavby. Přesto, že se takto spojí až 3 tisíce molekul glukózy, je makromolekula celulózy co do velikosti stále ještě velmi malým útvarem, dlouhým asi tisícinu milimetru. Vlákénka celulózy se pak vzájemným stáčením shlukují do útvarů větších, hlavně delších, jež racionálně uložené vedle sebe tvoří stěnu buňky.

Celulóza má zásluhou znásobené řetězovité struktury vláknitou podobu. To je příčinou, že celulóza, a tím i dřevo jsou ve směru vláken velmi pevné. Dostatečně také odolávají vodě a chemikáliím. Čistá celulóza se v přírodě vyskytuje jen velmi vzácně, např. v podobě bavlníkových vláken. Nejčistší celulózou získanou ze dřeva je vata, používaná především pro zdravotnické účely.

Hemicelulóza

Hemicelulózy jsou také makromolekulární látky, vznikají z různých cukrů a podobně jako celulóza jsou vláknité. Vlákna jsou však podstatně kratší, a proto má hemicelulóza i nižší pevnost. Hůře také odolává chemikáliím. Na rozdíl od celulózy se štěpí kromě kyselin i v zásadách na jednoduché cukry, glukózu, xylózu, galaktózu a další. Dřevo obsahuje 22 až 28% hemicelulóz (více jsou zastoupeny v dřevě listnáčů). Hemicelulózy ve dřevě obalují (doprovázejí) celulózu.

Lignin

Lignin na rozdíl od celulózy a hemicelulóz lze označit jako látku beztvarou (amorfní). Ve dřevě je zastoupen asi z 26% - 35%. Lignin prolíná celulózu a hemicelulózy, vyplňuje mezery. Chová se jako termoplast a plní ve dřevě funkci tmele látek vláknité struktury. Více ligninu obsahují listnáče, proto jsou tyto dřeviny těžší, ale také jsou po ohřátí tvárnější, plastičtější. Například buk, který je na lignin zvláště bohatý, se především využívá k výrobě ohýbaného nábytku, loukotí a všude tam, kde se vyžaduje zvýšená ohebnost dřeva. Lignin (na rozdíl od celulózy) odolává málo zásadám a toho lze využít právě při ohýbání a tvarování dřeva. Například tenké destičky dřeva ponořené do amoniakové vody je možné libovolně tvarovat; dřevo takto upravené si nově nabytý tvar ve značné míře zachová.

Ostatní

Dřevo obsahuje i látky, které netvoří dřevní hmotu, a proto také méně ovlivňují vlastnosti tohoto materiálu. Za zmínku stojí látky zvyšující odolnost dřeva proti houbám, plísním a hmyzu. Tyto schopnosti mají třísloviny, pryskyřice a některé alkaloidy, které však nepříznivě ovlivňují zpracování dřeva: např. pryskyřičná hnízda je nutné mechanicky nebo vymýváním organickými rozpouštědly vyčistit. Třísloviny a některé alkaloidy působí zbarvení povrchu dřeva (moření), alkaloid betulin obsažený ve dřevě břízy zlepšuje zase natolik zápalnost tohoto dřeva, že hoří i syrové, nevysušené.

Vyhledávání

 

Kategorie

Související články

Doporučujeme: Dovolená trochu jinak, Cirkus trochu jinak, Léčivé bylinky - zdraví z přírody

Ukázkový web vytvořil: Exaltor - grafika, webdesign, reklama
Sponzorujeme:
Freediving a potápění

Login